تور دبی با پرواز قشم ایر ویژه پاییز 95

تور دبی با پرواز قشم ایر ویژه پاییز 95

ساعت رفت :  10:30 

ساعت برگشت : 13:10

اعتبار تور : پاییز 95 

مدت تور :3 شب و 4 روز

پرواز : قشم ایر